Gizlilik Politikası

Son Güncelleme:28/01/2024

Bu gizlilik politikası ("Gizlilik Politikası") kullanım şartlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve her iki belge birlikte okunmalıdır.
Resumaker S.L, İspanyol Şirket No. B56750292 ("Şirket", "Bizi", "Biz" veya "Bizim") https://ozgecmis.app web sitesini ve bu web sitesi tarafından sağlanan hizmetleri ("Hizmet"  veya "Web Sitesi") yürütmektedir.
Şirket, kullanıcıların gizliliğine saygı duyar. Şirket, kullanıcıların korumasını iyileştirmek için Hizmet kullanımınızdan bilgilerinizi nasıl topladığına ilişkin bu Gizlilik Politikasını yayınlamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve toplanması, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") Birleşik Krallık Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("Birleşik Krallık GDPR") ve Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası ("CCPA") tarafından yönetilir ve Şirkete bu tür bilgileri her verdiğinizde, Şirket bilgilerinizi yalnızca GDPR, Birleşik Krallık GDPR ve CCPA dahil olmak üzere yürürlükteki tüm veri koruma yasalarına uygun olarak kullanacaktır. Bilgilerinizin kontrolü her zaman sizdedir ve Şirkete veri sağlamak için verdiğiniz izni geri çekebilirsiniz.
Hizmetin veri denetleyicisi, Gizlilik Politikasında ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, kişisel bilgilerinizin nasıl ve hangi amaçlarla işleneceğine karar veren kuruluş olan Resumaker S.L, İspanyol Şirket No. B56750292.

1.   Genel
Hizmeti kullandığınız sırada Şirket, istediğiniz zaman geri çekebileceğiniz rızanız doğrultusunda, aşağıdaki bilgileri toplayacaktır. Hizmetimizi kullanmak istiyorsanız bu veriler bize sağlanmalıdır: 

 • Ad, adres ve e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz;
 • Cv’niz, kişisel bilgileriniz, fotoğrafınız ve CV’nizde sizin tarafınızdan doldurulan: telefon numarası, doğum tarihi, iş deneyimi, eğitim durumu, kurslar, hobiler, beceriler, sosyal medya profilleri, oturum kimliği vb.
 • Fatura ve ödeme ayrıntıları.
 • Sağlanması halinde Şirket tarafından detaylandırılacak diğer veriler.

2.   Kişisel Bilgilerinize İlişkin Haklarınız
2.1. GDPR kapsamında ve farklı muafiyetler bağlamında, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinize erişmek ve talebiniz üzerine kişisel verilerinizin bir kopyasını almak;
 • Talebiniz üzerine bilgilerinizi düzeltmek, silmek veya kısıtlamak (unutulma hakkı);
 • Bilgilerinizin işlenmesine itiraz etmek;
 • Şirketin size kişisel bilgilerinizi vermesini ve mümkünse verilerinizi doğrudan başka bir veri denetleyicisine iletmesini talep etmek (veri taşınabilirliği hakkı).
 • Veri işleme izninizi herhangi bir zamanda geri çekmek;

2.2. Yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmak için herhangi bir ücret talep edilmez. 
Bununla birlikte, GDPR'ye tabi olarak, talebiniz tekrarlı veya aşırı ise veya Şirket'in aşırı ve/veya pahalı çaba sarf etmesini talep ediyorsa, Şirket sizden yönetim ücretleri dahil olmak üzere makul bir ücret talep edebilir.

2.3. Haklarınızı kullanmak için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerinden Şirketin Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçin: 

Resumaker S.L
Avenida Diagonal 534
Barselona, 08006
İspanya
support@ozgecmis.app
 

3.   Veritabanı ve Bilgilerin Kullanımı
3.1. Yukarıda belirtildiği gibi toplanan tüm bilgiler Şirketin kayıtlı veri tabanında depolanmaktadır. Onayınıza uygun olarak, Şirket bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanmayı garanti eder:

 • Uygun ve verimli kullanım sağlamak;
 • Mevcut hizmetleri ve içeriği iyileştirmek ve zenginleştirmek;
 • Mevcut hizmetleri ve içeriği değiştirmek ve/veya kaldırmak;
 • Araştırma yürütmek ve üçüncü taraflara istatistiki bilgiler sağlamak (böyle bir durumda, sağlanan bilgiler sizi tanımlamaz);
 • Şirketin hüküm ve koşullarını uygulamak;
 • Ödemelerin tahsil edilmesi;
 • Kullanım koşullarında ve bu Gizlilik Politikasında ayrıntılı olarak açıklanan diğer amaçlar.

3.2. Şirkete sağlamaya karar verdiğiniz bilgiler, Şirket'in kişisel verilerinizin yukarıdaki amaçlar için kullanılmasından doğacak meşru bir ticari menfaati olduğu için toplanır ve kullanılır. Bu süreç Şirketin Hizmeti kullanımınızı iyileştirmek için sizin için tasarlanmış ve kişiselleştirilmiş içerik sunmasına olanak sağlar.  Buna  e-posta yoluyla Şirketle iletişime geçerek itiraz etme hakkına sahipsiniz: support@ozgecmis.app.ai.  Lütfen itiraz etmeniz durumunda Şirketin Size kişiselleştirilmiş içerik gönderemeyebileceğini unutmayın.

3.3. Şirket’in sağlamanızı isteyeceği bazı bilgilerin Hizmeti sağlayabilmesi için gerekli olduğunu lütfen unutmayın. Bu nedenle, bazı bilgileri sağlamayı reddetmeniz durumunda Şirket pratik olarak size Hizmet sunamayacaktır. 

3.4. Şirket, bilgilerinizi Şirketin işbirliği yaptığı üçüncü taraflardan (örneğin iş ortakları, profesyonel danışmanlar, hizmet sağlayıcılar vb.) alabilir.

4.   Bilgilerin Üçüncü Taraflara Aktarılması
4.1. İzninize tabi olarak, Şirket bilgilerinizi aşağıdaki durum ve koşullarda aktaracak ve/veya paylaşacak ve uygun olduğu takdirde, bunu yaparken size makul bir bildirimde bulunacaktır:

 • Şirketin bilgilerinizi aktarmasına ve/veya paylaşmasına izin verdiğinizde;
 • Web Sitesinin kullanım koşullarını ihlal ettiğinizde veya yasa dışı davranışlar sergilediğinizde;
 • Şartları, diğer sözleşmeleri veya politikaları uygulamak amacıyla;
 • Şirkete olan borcunuzu, hukuk büroları da dahil olmak üzere borçların tahsilatında uzmanlaşmış üçüncü bir taraf aracılığıyla tahsil etmek amacıyla;
 • Bir mahkeme celbi veya benzeri bir soruşturma talebine, bir mahkeme emrine, kolluk kuvvetlerinden veya diğer devlet kurumlarından gelen işbirliği talebine cevaben;
 • Şirketin yasal haklarını tesis etmek veya kullanmak amacıyla;
 • Yasal taleplere karşı veya yasalar gereğince savunma yapmak amacıyla. Bu gibi durumlarda Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak yasal itirazlarda bulunabilir ya da her türlü hakkından feragat edebilir;
 • Şirket, yasa dışı faaliyetler, dolandırıcılık şüphesi veya diğer yanlış davranışlarla ilgili soruşturma, önleme, raporlama veya başka bir eylemde bulunma çabalarıyla bağlantılı olarak ifşanın uygun olduğuna inandığında;
 • Şirketin, kullanıcıların, çalışanlarının veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak ve savunmak amacıyla;
 • Şirketin işinin satışı, elden çıkarılması, birleşme, konsolidasyon veya varlık satışı veya iflas gibi önemli kurumsal işlemlerle bağlantılı olması durumunda.

4.2. CCPA'ya uygun olarak; Şirket, aksi açıkça belirtilmedikçe bilgilerinizi paylaşmaz, satmaz, ifşa etmez ve ticarileştiremez.

5.   Üçüncü Taraflar
5.1. Web Sitesinde, bu Gizlilik Politikası kapsamında çalışmayan ve Şirketle ilgili olmayan diğer web sitelerine erişmek için tıklayabileceğiniz birkaç bağlantı vardır. Fakat sizi üçüncü taraf web sitelerine yönlendirecek tek şey bu bağlantılar değildir. Bu bağlantılar, Şirket’ten bağımsız olarak sizden kişisel bilgiler de dahil olmak üzere bilgi toplama izni isteyebilir ve bazı durumlarda Şirkete bu bağlantılardaki faaliyetleriniz hakkında bilgi de sağlayabilir. 

5.2. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi her üçüncü tarafın, kişisel bilgilerin kullanımını açıklayan kendi gizlilik politikası olabilir. İlgili politika, kullanıcının bu tür kişisel bilgilerinin üçün taraf hizmetler tarafından kullanımını, işlenmesini ve ifşa edilme durumlarını düzenleyecektir. Üçüncü taraf hizmetlerinin gizlilik politikası hakkında ek bilgiye ihtiyaç duyarsanız, Şirket bu üçüncü taraf Hizmetlerini ziyaret etmenizi ve gizlilik politikalarını okumanızı önerir.

5.3. Bilgileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmetleri sunmak için aşağıdaki alıcılar da dahil olmak üzere Şirketin güvenilir üçüncü tarafları tarafından işlenecek ve kullanılacaktır:

 • Şirket namına faaliyet gösteren sağlayıcılar, ortaklar ve alt yükleniciler;
 • Hizmetin optimizasyonunu ve performansını iyileştirmede Şirkete yardımcı olabilecek iş analitiği ve arama motoru sağlayıcıları.

6.   Bilgilerinizin Saklanması
Şirket, kişisel bilgilerinizi yalnızca yasal, muhasebe veya raporlama gerekliliklerine uymak amacıyla değil, toplandığı amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Saklama süresi, kişisel bilgilerinizin miktarına, niteliğine ve hassasiyetine, bilgilerinizin yetkisiz kullanımından veya ifşasından kaynaklanan potansiyel zarar riskine, Şirketin bilgilerinizi işleme amaçlarına ve bu amaçlara yürürlükteki herhangi bir yasaya uygun olarak başka yollarla ulaşılıp ulaşılamayacağına göre belirlenir.
 

7.   Çeşitli Veri Toplama Teknolojilerinin Kullanımı
7.1. Onayınıza bağlı olarak, Hizmet ile ilgili çevrimiçi deneyiminizi iyileştirmek ve kişiselleştirmek amacıyla Hizmeti kullanırken ki faaliyetleriniz hakkında, çerezleri depolamak (Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen çerez bildirimimize bakın) da dahil olmak üzere bilgi toplamak için çeşitli teknolojiler kullanıyoruz. Kullandığımız teknolojilerin bazılarının Hizmeti kullanmak için gerekli olduğunu ve bazılarının üçüncü taraf hizmetlerin özelliklerini sağlamak için kullanıldığını lütfen unutmayın.

7.2. Şirket olarak Hizmetin uygun şekilde yerine getirilmesini ve kullanılmasını garanti edemeyeceğimizi ve bu nedenle bu tür teknolojiler aracılığıyla bilgi toplamamıza izin vermeden size Hizmetlerimizi sağlayamayacağımızı lütfen unutmayın. İzin vermediğiniz taktirde Hizmeti herhangi bir şekilde kullanmaktan kaçınmanız istenecektir.

7.3. Hizmeti kullanımınız sırasında, üçüncü taraf Hizmetleri cihazınızda çerezler saklayabilir, örneğin Hizmetin bazı içeriği Üçüncü Taraf Hizmetleri tarafından gömülü olduğunda. Bu çerezler üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını ve söz konusu üçüncü tarafın çerez politikasını kontrol etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

8.   Veri Güvenliği
8.1. Şirket, yetkisiz kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek amacıyla uygun veri güvenliği tedbirlerini alır. Ancak, hiçbir sistem tamamen güvenli olamaz. Bu nedenle Şirket, hizmetlerinin depolanan verilere erişim de dahil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlaline ve/veya yetkisiz erişime karşı tamamen bağışık olacağını garanti etmez. Ancak Şirket, veri güvenliğinizin ihlali durumunda herhangi bir yasaya uygun olarak sizinle iletişime geçecektir. 

8.2. Şirket, zaman zaman Hizmetin veri güvenliğini denetler ve Hizmetin güvenliğini korumak için uygun değişiklikleri ve geliştirmeleri yapar. Bununla birlikte, Şirket, veri tabanına yetkisiz bir erişimin sonucu olarak bilgilerinizin açığa çıkması ve/veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen herhangi bir ihmal veya eylem nedeniyle size verilen doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 

9.   Reşit Olmayanlar
On sekiz (18) yaşın altındaki hiç kimseden kasten bilgi toplamayız veya talep etmeyiz ya da reşit olmayanların Hizmeti veya Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmasına bilerek izin vermeyiz. Reşit olmayan birinden ebeveynlerinin veya vasisinin izni olmadan bilgi topladığımızı fark edersek, toplanan bu bilgileri derhal kaldıracağız ve Hizmete ve/veya Hizmetlerimizden herhangi birine erişimini engelleyeceğiz.
 

10.   E-posta Güncellemeleri
10.1. Şirket, tüm kullanıcılarına e-postalar ve SMS ("Postalar") dahil olmak üzere Şirketin faaliyetiyle ilgili güncellemeler, iyileştirmeler ve diğer kullanıcı bildirimleri hakkında e-posta mesajları ve/veya bültenler göndermeyi teklif edebilir.

10.2. Herhangi bir aşamada, Şirket ile iletişime geçerek ve/veya Şirket tarafından size gönderilen Postalarda bulunan 'abonelikten çık' bağlantısına tıklayarak Postaları almaktan vazgeçme olanağına sahip olacağınız açıkça belirtilmiştir.

11.   Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
Şirket zaman zaman bu Gizlilik Politikasını güncelleyebilir.  Şirket, en son bildirdiğiniz e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya değişikliklerle ilgili bir bildirim yayınlayarak sizi bilgilendirecek ve Gizlilik Politikası başlığında değişiklik tarihini belirtecektir.

12.   Bize Ulaşın
Müşterilerimizden daima haber almak istiyoruz. Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, lütfen e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin: support@ozgecmis.app veya bize yazın: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barselona, 08006, İspanya.