Gizlilik Politikası
 

Son Güncelleme Nisan 2024

Gizlilik Politikası olarak da anılan bu Politika, "Resumaker", "Şirket", "biz", "bize" veya "bizim" olarak bilinen B56750292 sicil numaralı bir İspanyol şirketi olan Resumaker S.L.'nin https://ozgecmis.app web sitemizin, hizmetlerimizin ve tüm ilişkili web sitelerinin ve yazılım uygulamalarının (topluca "Hizmetler" veya "Web Sitesi" olarak adlandırılır) işleyişiyle ilgili bilgileri nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını özetlemektedir.

Bilgi işleme uygulamalarımız hakkında fikir edinmek için lütfen bu Gizlilik Politikasını dikkatlice inceleyin. Web Sitesini kullanarak, bu Gizlilik Politikasında belirtilen şartların yanı sıra farklı Hüküm ve Koşullarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmiş olursunuz. Uygulamalarımıza katılmıyorsanız, Web Sitesini kullanmamanızı veya Web Sitesine erişmemenizi tavsiye ederiz. Burada büyük harfle yazılan ancak tanımlanmayan terimler, Hüküm ve Koşullarda kendilerine atfedilen aynı anlamı taşır.

Her türlü sorunuz için support@ozgecmis.app adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı şekliyle "Kimliği Tanımlayabilir Bilgiler" veya "KTB", belirli bir kullanıcıyı veya yürürlükteki gizlilik yasaları kapsamında gerekli olduğu ölçüde bir hane halkını doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan, ilişkilendiren, tanımlayan, ilişkilendirilebilen veya makul bir şekilde ilişkilendirilebilen herhangi bir KTB anlamına gelir. Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istediğinizi belirttiğinizde, Web Sitesindeki etkinliklere katıldığınızda veya bizimle iletişime geçtiğinizde bize kendi rızanızla sağladığınız KTB’leri toplarız.

Bu Gizlilik Politikası, Web Sitemizi kullanan veya Web Sitemizdeki bilgilere erişen tüm kişiler ("Kullanıcılar") için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikasının belirli bölümleri "Aboneler" için de geçerlidir. Bir Abone, Web Sitemiz aracılığıyla Hizmetlerimizi kullanmak için abone olan ve geçerli tüm ücretleri ödeyen bir Kullanıcıdır. Abonelik ve ödeme eylemi, bir "Müşteri Sözleşmesi" imzalanması anlamına gelecektir.

Bu Gizlilik Politikasında "İşleme", toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanım, iletim yoluyla açıklama, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın, KTB veya KTB kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem kümesi anlamına gelir.

Buna ek olarak, "Denetleyici", KTB'nin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirleyen ve KTB'nin neden ve nasıl işleneceğine ilişkin kararları almaktan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.  "İşleyici", Denetleyici adına KTB'yi işleyen, Denetleyicinin yetkisi altında hareket eden ve Denetleyici tarafından talimat verildiği şekilde belirli işleme faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

İşleme

KTB’yi İşlememiz, KVKK, Birleşik Krallık KVKK ve Abonelerimiz adına İşlediğimiz KTB ile ilgili çeşitli ABD Eyalet ve federal gizlilik yasalarını ("Geçerli Gizlilik Yasaları") içerebilecek geçerli veri koruma yasalarına tabidir.

Bir iş bildiriminde veya ekli ayrı bir veri koruma sözleşmesinde açıkça belirtilmedikçe, bilgileri yalnızca Abonelerimizin yönlendirmesi altında toplar ve İşleriz. Bu, özellikle kabul etmediğimiz veya Geçerli Gizlilik Yasaları kapsamında bu şekilde belirlenmediğimiz sürece, bir "Denetleyici" veya benzer bir tanımlama olarak kabul edilmeyeceğimiz, bunun yerine bir "İşlemci" olarak kabul edileceğimiz anlamına gelir) Bilgilerinizin kontrolü her zaman Sizdedir ve Bilgilerinizi Şirkete sağlama izninizi geri çekebilirsiniz.

Toplama

Hizmetlerimizden yararlanmak için, Kullanıcıların bize belirli Kişisel Tanımlanabilir Bilgileri (KTB) sağlamasını istiyoruz. Son on iki (12) ay boyunca aşağıdaki KTB'leri topladık.

Genel olarak, öncelikle hesap kaydı veya özgeçmiş oluşturma sırasında olmak üzere, Web Sitesi ve/veya Hizmetler aracılığıyla sizin tarafınızdan kendi rızanızla gönderilen KTB’leri toplarız. Bu, Çerezlerin veya benzer izleme teknolojilerinin kullanımı yoluyla toplanan belirli KTB’leri içerebilir.

Topladığımız KTB, Kullanıcıların tam adını, e-posta adresini, telefon numaralarını, adresini, profil resmini, ehliyet türünü, LinkedIn profil adresini (URL'sini) ve özgeçmişinize dahil edilen herhangi bir web sitesinin URL'lerini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Hizmetlerimizin doğası gereği, Kullanıcıların da kendi bilgileri hakkında bilgi vermeleri gerekebilir:

 • Uyruk, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri ve medeni durum; bunlardan bazıları Geçerli Veri Gizliliği Yasaları kapsamında korunan sınıf bilgisi olarak özel korumalara sahip olabilir.
 • Eğitim ve İstihdam Bilgileri: Eğitim geçmişiniz, işiniz, iş geçmişiniz ve maaşınız hakkında bilgi toplanır.
 • İşlem ve Ödeme Bilgileri: Hizmetleri sipariş ettiğinizde veya bir işlem gerçekleştirdiğinizde, ödeme bilgileri toplanır. Üçüncü taraf ödeme işlemcileri ödemeleri gerçekleştirir ve bilgileriniz doğrudan onlara verilirken, ödeme onayı için belirli bilgiler Bizimle paylaşılabilir.

Web Sitesi aracılığıyla toplanabilecek diğer bilgiler şunları içerir:

 • Kullanıcıların Kamuya Açıkladığı İçerik: "Kamuya Açık Bilgiler" olarak bilinen, Web Sitesinde ve/veya Hizmetlerde herkese açık olarak görüntülenmek üzere kendi rızanızla gönderilen veya yüklenen içerik toplanır. Gönderildikten sonra, ne siz ne de Resumaker üçüncü taraflarca daha sonra kopyalanmasını, paylaşılmasını veya kullanılmasını kontrol edemezsiniz.
 • Cihaz/İnternet Bağlantı Bilgileri: Web Sitesini kullanırken, bilgiler web tarayıcınızdan, internet servis sağlayıcınızdan ve cihazınızdan otomatik olarak toplanır. Bu bilgiler IP adresinizi, cihaz bilgilerinizi, işletim sisteminizi, erişim tarih ve saatinizi ve oturum açma girişimlerinizi içerir.
 • İnternet Etkinlik Bilgileri: Tarama ve arama geçmişinin yanı sıra Web Sitemiz de dahil olmak üzere web siteleri, uygulamalar veya reklamlarla etkileşimlere ilişkin veriler toplanabilir. Bu, Web Sitesini kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ziyaret edilen web siteleri hakkındaki bilgileri kapsar.
 • Coğrafi Konum Bilgileri: Posta adresi veya IP adresinden türetilen yaklaşık konum gibi Web Sitesine erişim sırasında genel ve özel konumunuzla ilgili ayrıntılar toplanabilir.
 • Çıkarım Bilgileri: Resumaker, yukarıda belirtilen kategorilerden çıkarımlar yaparak yeni bilgiler oluşturabilir ve tercihlerinizi, özelliklerinizi, yatkınlıklarınızı ve davranışlarınızı yansıtan bir profil oluşturabilir.

Ek bilgi toplamadan önce her zaman onayınızın alınacağını ve izniniz olmadan işlem yapmayacağımızı lütfen unutmayın.

Gizlilik Hakları

Talep üzerine, Abonelere KTB’lerindan herhangi birine sahip olup olmadığımızı veya işleyip işlemediğimizi veya üçüncü bir taraf adına işleyip işlemediğimizi bildireceğiz. Bu tür sorular için lütfen support@ozgecmis.app adresinden bize ulaşın. Aboneler, Web Sitesindeki profillerini düzenleyerek bilgilerini değiştirebilirler. KTB’lerin iade edilmesi veya kaldırılması talepleri için lütfen yukarıdaki adrese e-posta gönderin. Erişim, değişiklik veya kaldırma taleplerini otuz (30) gün içinde ele almayı hedefliyoruz.

Bir Aboneden kaldırma talebi aldıktan sonra, otuz (30) gün içinde yanıt vereceğiz. KTB’yi Hizmet sunmak, yasal yükümlülüklere uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve anlaşmaları sürdürmek için gereken süre boyunca saklarız.

Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi kullanımları sırasında KTB sağlayan Aboneler veya bireyler için, talep üzerine bilgileri sileceğiz. Ancak, talebe rağmen, veriler bir hesabınız olduğu sürece veya Hizmetleri sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmeleri uygulamak için gerekli olduğu sürece saklanabilir.

Elde tutma

 • Abone olmayan ancak çevrimiçi Web Sitesi abonelik formunun 1-2. adımlarını tamamlayan Kullanıcılar tarafından sağlanan KTB’yi genellikle bir (1) ay boyunca veya geçerli veri saklama yasaları kapsamında izin verilen şekilde saklarız, ardından yukarıda aksi belirtilmedikçe KTB’yi siler veya anonimleştiririz.
 • Bir Kullanıcı bir Abone olursa, KTB’lerinı İşleme amaçları için gerekli olduğu sürece veya Geçerli Gizlilik Yasaları kapsamında başka şekilde izin verildiği sürece saklarız.
 • Diğer Kullanıcıların bilgilerini İşleme amaçları için gerekenden daha uzun süre saklamamayı taahhüt ederiz.

Örneğin bir Kullanıcının KTB'sının yedek arşivlerde saklanması nedeniyle KTB’nin silinmesi veya anonimleştirilmesinin uygulanabilir olmadığı durumlarda, silme veya anonimleştirmenin mümkün olduğu tarafımızdan makul bir şekilde belirlenene kadar KTB’lerinı güvenli bir şekilde saklayacak ve başka İşlemlerden izole edeceğiz.

Güvenlik

 

Kullanıcıların KTB’lerinı korumak için çeşitli teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri almaktayız. Bu önlemler, hesap şifreleri ve ödemeyle ilgili bilgiler gibi hassas verilerin iletimini şifrelemek için SSL teknolojisinin kullanılmasını içerir. Ayrıca, tüm KTB şifrelemeye tabi tutulur ve Hizmet sağlama bağlamında ihtiyaç duyan personele erişimi kısıtlarız.

 

Bu önlemlere rağmen, hiçbir sistem mutlak güvenliği garanti edemez. Bilgilerinizi korumak için önlemler alsak da, KTB'nizin veya Web Sitesi aracılığıyla bize ilettiğiniz diğer bilgilerin her zaman korunacağını garanti edemeyiz ve bunu beklemek mantıksızdır.

 

KTB ve diğer bilgilerinizin güvenliği sizin eylemlerinizden de etkilenir. Şifrenizi başkalarıyla paylaşmaktan kaçının ve hesap güvenliğinizin tehlikeye girdiğinden şüpheleniyorsanız bizi derhal support@ozgecmis.app adresinden uyarın.

 

Şirket, zaman zaman Hizmetin veri güvenliğini denetler ve Hizmetin güvenliğini korumak için buna uygun değişiklikler ve yükseltmeler yapar.

 

YÜRÜRLÜKTEKİ GİZLİLİK YASALARI TARAFINDAN AKSİ AÇIKÇA ZORUNLU KILINMADIKÇA, ÇEVREDEKİ KOŞULLAR, MEVCUT TEKNOLOJİLER VE MAKUL MALİYETLER DİKKATE ALINDIĞINDA ÖNGÖRÜLEMEYEN HERHANGİ BİR SİSTEM ARIZASI VEYA KTB HACKLENMESİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞIZ.

 

KTB Transferi

 

Hizmetlerimizi küresel bazda sunmaktayız, bu da KTB’lerin uluslararası ölçekte toplanması ve aktarılmasıyla sonuçlanmaktadır. Sonuç olarak, Kullanıcıların KTB’leri ikamet ettikleri ülkenin dışındaki konumlara iletilebilir. Bununla birlikte, Geçerli Gizlilik Yasaları tarafından aksi yasaklanmadıkça, tüm Kullanıcılar Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde KTB’lerinın İşlenmesini onaylamış sayılacaktır.

 

KVKK'ya tabi olan KTB’yi AEA dışına aktarırken, korumasını korumak ve sürdürmek için yasal gerekliliklere uyumu teşvik ediyoruz ve aşağıdakileri içerebilecek aşağıdaki özel aktarım kurallarına bağlı kalıyoruz:

 

 • KTB’nin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan ve bir Yeterlilik Kararı temelinde KTB için yeterli düzeyde koruma sağladığı kabul edilen bir yargı bölgesine aktarılması
 • Alıcılarla, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan "model sözleşme maddeleri" ile uyumlu hükümler içeren ve Kullanıcıların KTB’lerinın korunmasına yönelik yükümlülükler getiren sözleşme düzenlemelerinin oluşturulması
 • Avrupa Komisyonu tarafından özel olarak onaylanan diğer tedbirler.
 • Aboneler, alıcılarla üzerinde anlaşmaya varılan standart veri koruma maddelerinin bir kopyası da dahil olmak üzere, AEA dışındaki bu tür aktarımlar sırasında KTB’lerina uygulanan koruma önlemlerine ilişkin ek bilgileri support@ozgecmis.app adresinden bizimle iletişime geçerek edinebilirler.

Bilgi Kullanımı

Kullanıcıların KTB’lerinı aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

 • Mevcut hizmetlerin ve içeriğin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi;
 • Mevcut hizmet ve içeriklerin değiştirilmesi ve/veya kaldırılması;
 • Araştırma yapmak ve üçüncü taraflara istatistiksel bilgi sağlamak (anonimleştirmeyi veya takma ad kullanmayı takiben);
 • Yasal veya sözleşmeden doğan haklarımızı uygulamak veya yürürlükteki yasalara uymak;
 • Ödemelerin toplanması;
 • Kullanım koşullarında ve bu Gizlilik Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen diğer amaçlar.

Kullanıcılar, Şirketin KTB’lerinı İşleme konusunda sözleşmeye dayalı, yasal veya meşru bir ticari çıkarı olduğunu kabul eder. Bu, Şirketin Kullanıcılara Hizmet kullanımlarını iyileştirmek için tasarlanmış ilgili ve kişiselleştirilmiş içerik göndermesini sağlar.

Pazarlama bilgilerini almak istemeyen kullanıcılar, support@ozgecmis.app adresinden e-posta yoluyla Şirketle iletişime geçerek veya pazarlama iletişiminde sağlanan bir düğmeye tıklayarak böyle bir makbuza itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz etmeniz halinde, bunun Şirketin Size kişiselleştirilmiş içerik gönderme kabiliyetini etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Kullanıcıların sağlamaları istenen bazı KTB'lar, onların Hizmetleri kullanmaları ve bizim de Hizmetleri sunabilmemiz için gereklidir. Buna göre, bize bu KTB'yi vermeyi reddetmeniz, size Hizmetleri sunmamızı imkansız hale getirebilir.

KTB’nin Üçüncü Taraflara Aktarılması

Kullanıcıların KTB’lerinı aşağıdaki koşullar altında üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

 • Kullanıcı bu tür KTB’lerin paylaşılmasına açıkça izin vermiştir;
 • KTB’yi, Web Sitemizin barındırılması ve bakımı, uygulama geliştirme, yedekleme, depolama, ödeme işleme, analiz ve diğer hizmetleri sağlamak için kullandığımız hizmet sağlayıcılarla veya Hizmetleri gerçekleştirmek veya geliştirmek için Tarafımızca makul olarak gerekli olduğu şekilde paylaştığımızda;
 • Yasal veya sözleşmeden doğan haklarımızı uygulamak istediğimizde veya bir Kullanıcının Hizmetlerimizi Kullanım Koşullarını veya bu Gizlilik Politikasını ihlal edecek şekilde kullandığından şüphelendiğimizde veya başka bir kişinin fiziksel güvenliğine potansiyel bir tehdit oluşturabileceğinden şüphelendiğimizde (ve yasaların veya düzenleyici makamların gerektirdiği durumlarda).
 • Borç tahsilatı bağlamında, borç tahsilatı faaliyetlerini yönetmekten sorumlu bir borç tahsildarına veya hukuk bürosuna)
 • Geçerli Gizlilik Yasaları kapsamında izin verildiği ölçüde, Şirketin işlerinin satışı, elden çıkarma, birleşme, konsolidasyon veya varlık satışı gibi önemli bir kurumsal işlemle bağlantılı olarak veya iflas durumunda; ve
 • Hukuk danışmanları, teknik danışmanlar veya sözleşmeye dayalı ya da etik gizlilik yükümlülükleri olan diğer profesyoneller gibi tedarikçilere.
 • herhangi bir kişinin fiziksel güvenliğine yönelik potansiyel tehditler, Müşteri Sözleşmemizin ihlalleri veya yasaların gerektirdiği durumlar

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN AKSİ YASAKLANMADIĞI SÜRECE, KTB'NİZİN BU TÜR BAĞLAMLARDA İYİ NİYETLE İFŞA EDİLMESİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞIZ.

Zaman zaman, Web Sitesinde KTB içerebilecek referanslar yayınlayabiliriz. Adınızı referansınızla birlikte yayınlamak için onayınızı alırız. Referansınızı güncellemek veya silmek isterseniz, support@ozgecmis.app adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Geçerli Gizlilik Yasaları (örneğin Kaliforniya'daki CPRA) tarafından özel olarak izin verilmediği sürece KTB "Satmayız".

Üçüncü Taraf Web Sitelerinin Kullanımı

Web Sitesi harici üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. BU HARİCİ WEB SİTELERİNDE SUNULAN HERHANGİ BİR YAZILIMIN GİZLİLİK KORUMASINDAN, POLİTİKALARINDAN VE KULLANIMINDAN SORUMLU OLMADIĞIMIZI LÜTFEN UNUTMAYIN. üçüncü şahis web si̇teleri̇ni̇n kullanimindan kaynaklanan doğrudan veya dolayli zararlardan sorumlu olmayacağiz.

Kredi Kartı İşlemleri

Kredi kartı işlemlerini yönetmek için üçüncü taraf bir aracı kullanılabilir. Bu aracının fatura bilgilerinizi bizim adımıza kredi kartı işlemleri dışında herhangi bir amaçla saklamasına, tutmasına veya kullanmasına izin verilmez.

Çerezler ve Diğer Veri Toplama Teknolojileri

Çerezleri ve benzer teknolojileri çeşitli amaçlar için kullanabiliriz, potansiyel olarak KTB, Web Sitemize erişmek için kullanılan cihazlar ve ağlar hakkında ayrıntılar ve platformumuzla etkileşimlere ilişkin içgörüler sağlayabiliriz.

 

Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içeren küçük veri dosyaları, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. Bilgi toplamak ve analiz etmek, Hizmetimizin işlevselliğini ve performansını artırmak için işaretçiler, etiketler ve komut dosyaları gibi ek izleme teknolojileri de kullanılabilir. Tarayıcı ayarlarınızı düzenlemek, tüm çerezleri reddetmenize veya bir çerez gönderildiğinde bildirim almanıza olanak tanır. Ancak, çerezleri reddetmek Hizmetimizin belirli bölümlerine erişimi sınırlayabilir.

Kullandığımız çerez örnekleri şunlardır:

 • Oturum Çerezleri: Hizmetimizi etkin bir şekilde çalıştırmak.
 • Tercih Çerezleri: Tercihlerinizi ve ayarlarınızı hatırlamak.
 • Güvenlik Çerezleri: Güvenlik önlemlerinin artırılması.

Web sitemizle etkileşime girdiğinizde, IP adresleri, tarayıcı türü, internet servis sağlayıcısı, yönlendirme/çıkış sayfalarının URL'leri, işletim sistemi, tarih/saat damgası, arama sorguları, yerel ayar ve dil tercihleri, cihaz kimlik numaraları, mobil operatör ve sistem yapılandırması dahil olmak üzere bilgileri toplar ve kaydederiz. Zaman zaman, platformumuzu geliştirmek için KTB’yi günlük dosyası verileriyle ilişkilendirebilir ve birleştirilmiş bilgileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alabiliriz.

Ayrıca, Hizmetimiz veya Web Sitemiz ile etkileşimde bulunan bireylerle ilgili coğrafi konum verilerini ve tarama ve arama geçmişi gibi İnternet veya elektronik ağ etkinliği bilgilerini toplayabiliriz.

Analitik bilgiler, sürekli iyileştirmeleri kolaylaştırmak için Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınız sırasında toplanır.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen çerez bildirimimize bakın.

Şirket, Hizmette saklanan verilere erişim de dahil olmak üzere, hizmetlerinin herhangi bir güvenlik ihlaline ve/veya yetkisiz erişime karşı tamamen bağışık olacağını garanti etmez, ancak Şirket veri güvenliğinizin ihlal edilmesi durumunda yürürlükteki yasalara uygun olarak Sizinle iletişime geçecektir.

Küçükler

On sekiz (18) yaşın altındaki bireylerden kasıtlı olarak bilgi toplamıyor veya talep etmiyoruz ve reşit olmayanların Hizmeti veya Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmasına bilerek izin vermiyoruz. Ebeveynlerinin veya vasilerinin izni olmadan reşit olmayan bir kişiden bilgi aldığımızı fark edersek, toplanan bu bilgileri derhal siler ve Hizmete ve/veya Hizmetlerimizden herhangi birine erişimlerini kısıtlarız.

E-posta Güncellemeleri

Şirket, tüm kullanıcılarına e-posta ve SMS ("Postalar") yoluyla pazarlama, güncellemeler, iyileştirmeler ve Şirketin faaliyetlerine ilişkin diğer kullanıcı bildirimleri hakkında e-posta mesajları ve/veya haber bültenleri almayı teklif edebilir. Bazı Postalar ticari mesajlar olarak belirlenmiştir ve bunlar için, Şirketle iletişime geçerek ve/veya bu Postalarda bulunan 'abonelikten çık' bağlantısına tıklayarak ilgili Postaları almaktan vazgeçme olanağına sahip olacaksınız.

 

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
 

Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir önemli değişiklik olması durumunda, değişiklik yürürlüğe girmeden önce Web Sitesinde göze çarpan bir bildirim yayınlayarak sizi bilgilendireceğiz. Gizlilik uygulamalarımız hakkında en son bilgiler için bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz. Web Sitesini veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Gizlilik Politikasında yapılan bu tür değişikliklere tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde tek çareniz, Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmayı bırakmaktır.

Bize Ulaşın


Müşterilerimizden her zaman haber almak isteriz.
Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçin: support@ozgecmis.app , veya bize yazın
: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barselona, 08006, İspanya.


 

Belirli Abonelere Uygulanabilecek Özel Hükümler

 

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

İşlemenin Yasal Dayanağı

AEA'dan bireyler için, KVKK kapsamında "kişisel veri" olarak tanımlanan KTB’lerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin yasal dayanak, bilginin bağlamına ve niteliğine ("Kişisel Veriler") bağlıdır. Kişisel Verileri genellikle şu durumlarda toplarız: (a) izninizi aldığımızda; (b) Hizmet sunumu için bir sözleşme veya geçerli bir sözleşme veya benzer bir düzenleme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli olduğunda; veya (c) işleme bizim veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerine hizmet ettiğinde (veri koruma menfaatlerinizi veya temel haklarınızı geçersiz kılmadığında).

Bazı durumlarda, Kişisel Verileri toplamak için yasal bir yükümlülüğümüz olabilir veya hayati çıkarları korumak için bunu gerektirebiliriz. İşlemenin sizin izninize dayanması durumunda, önceki işlemenin yasallığını etkilemeden izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Yasal bir gerekliliğe uymak veya bir sözleşme yapmak için Kişisel Veri talep ettiğimizde, bunun zorunlu olup olmadığını ve sağlanmamasının olası sonuçlarını açıklayacağız. Benzer şekilde, burada belirtilmeyen meşru menfaatlere dayanıyorsak, sizi bu menfaatler hakkında bilgilendireceğiz.

KTB’nizi toplamanın ve kullanmanın yasal dayanağı hakkında sorularınız için support@ozgecmis.app adresinden bizimle iletişime geçin.

Kişisel Verilerin Uluslararası Aktarımı

Hizmetleri küresel olarak genişlettiğimiz için, Kişisel Veriler dünya çapında toplanabilir ve aktarılabilir. Kişisel Verilerin AEA dışına aktarılması durumunda, koruma ve yasal gerekliliklere uygunluk sağlarız. Bu şunları içerebilir:

 • Verilerin Avrupa Komisyonu tarafından yeterli koruma sağladığı onaylanan bir ülkeye gönderilmesi
 • Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan "model sözleşme hükümleri" temelinde alıcılarla sözleşmelerin oluşturulması.
 • KTB’lerin AEA dışına aktarılmasına izin veren Avrupa Komisyonu onaylı diğer mekanizmalar

Standart veri koruma maddeleri de dahil olmak üzere uluslararası transferler sırasında korumaya ilişkin ayrıntılar için support@ozgecmis.app adresinden bizimle iletişime geçin.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (KVKK) Kapsamındaki Ek Haklar

AEA dahil olmak üzere belirli bölgelerde ikamet edenler, yürürlükteki yasalar kapsamında ek haklara sahip olabilir, örneğin:

 • Silme hakkı
 • İşlemeye itiraz etme hakkı
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Bu hakları kullanmak için, verilen iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçin. Talepleri yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulayabiliriz.

Ayrıca bir veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. AB veri koruma yetkilileri için http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm adresini ziyaret edin.

ABD Eyalet Gizlilik Yasaları

Bilgi Talepleri

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası 2018 (CCPA), Kasım 2020'de yapılan değişikliklerle birlikte 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmiştir. Benzer gizlilik yasaları Virginia, Colorado, Connecticut ve Utah gibi çeşitli eyaletlerde de yürürlüğe girmiştir.

Şeffaflık

KTB toplama, kullanma, açıklama, paylaşma ve satma konusunda şeffaflığı vurguluyoruz ve gelişen yasalara uymak için süreçleri ve açıklamaları güncellemeye kararlıyız.

KTB Kategorileri

İsim ve iletişim verileri, kimlik bilgileri, demografik veriler, ödeme verileri, etkileşimler, içerik ve geri bildirim ve derecelendirmeler dahil olmak üzere çeşitli KTB kategorilerini işliyoruz.

Bu KTB kategorilerini aşağıdaki nedenlerle işliyoruz:

İsim ve iletişim bilgileri

 • Kaynaklar: Kullanıcılar tarafından sağlanmıştır
 • Amaçlar: Hizmet sağlamak, sorulara yanıt vermek, hakları uygulamak
 • Alıcılar: Hizmet sağlayıcılar; aksi takdirde, Kullanıcı tarafından yönlendirildiği şekilde

Kimlik Bilgileri

 • Kaynaklar: Kullanıcılardan elde edilen veya Web Sitemiz tarafından oluşturulan
 • Amaçlar: Hizmet sağlamak; kimlik doğrulama ve hesap erişimi; sorun giderme
 • Alıcılar: Hizmet sağlayıcılar; aksi takdirde, Kullanıcı tarafından yönlendirildiği şekilde

Demografik veriler

 • Kaynaklar: Kullanıcılardan Elde Edilmiştir
 • Amaçlar: Hizmet sağlamak; ürün geliştirmek; pazarlama; sorun giderme yardımı, güvenlik ve sorun giderme; ve pazarlama
 • Alıcılar: Hizmet sağlayıcılar; aksi takdirde, Kullanıcı tarafından yönlendirildiği şekilde

Ödeme verileri

 • Kaynaklar: Kullanıcılardan elde edilmiştir; kredi kartı işlemleri
 • Amaçlar: Hizmetlerle ilgili işlemleri işlemek; sorunları gidermek; dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek
 • Alıcılar: Hizmet sağlayıcılar; aksi takdirde, Kullanıcı tarafından yönlendirildiği şekilde

Etkileşimler ve Geri Bildirim

 • Kaynaklar: Kullanıcılarla Etkileşimler
 • Amaçlar: Hizmetleri sağlamak ve kişiselleştirmek; Hizmetleri iyileştirmek; pazarlama ve yardım; sorun giderme
 • Alıcılar: Alıcılar: Hizmet sağlayıcılar; aksi takdirde, Kullanıcı tarafından yönlendirildiği şekilde

Hassas Veri Kategorileri

Hesap oturum açma bilgileri, kesin coğrafi konum bilgileri, ırksal veya etnik köken, dini veya felsefi inançlar, sendika üyeliği, tıbbi veya zihinsel sağlık bilgileri, cinsel yaşam ve cinsel yönelim gibi hassas verilerin yanı sıra yasal veya sözleşmeden doğan haklarımızı uygulamak için kullandığımız iletişim içeriklerini toplayabiliriz

Bu hassas verileri genellikle aşağıdaki şekilde toplarız:

Hesap Bilgileri

 • Toplanan Veriler: Giriş bilgileri ve kimlik bilgileri
 • Kaynaklar: Kullanıcılar veya otomatik olarak oluşturulan
 • İşleme Amaçları: Hizmetlerin sağlanması ve ödemelerin işlenmesi
 • Alıcılar: Hizmet sağlayıcılar ve ödeme işleme sağlayıcıları.

Kesin Coğrafi Konum Bilgileri

 • Toplanan Veriler: Kesin coğrafi konum bilgisi.
 • Kaynaklar: Kullanıcılar veya Web sitesi etkileşimi
 • İşleme Amaçları: Hizmet Sağlamak
 • Alıcılar: Kullanıcılar ve hizmet sağlayıcılar

Irksal veya Etnik Köken, Dini veya Felsefi İnançlar, Sendika Üyeliği, Eğitim, Cinsel Yönelim ve Tıbbi Veriler

 • Toplanan Veriler: Yukarıda belirtildiği gibi
 • Kaynaklar: Kullanıcılar
 • İşleme Amaçları: Hizmet Sağlamak
 • Alıcılar: Hizmet sağlayıcılar ve Kullanıcılar

"Satış" veya "Paylaşım "dan Vazgeçme

Kişisel bilgileri satmıyoruz ve Kullanıcılar support@ozgecmis.app adresinden bizimle iletişime geçerek üçüncü taraf sitelerde kişiselleştirilmiş reklamlar için KTB paylaşmaktan vazgeçebilirler. Ayrıca, Kullanıcıların KTB’lerinı satmıyoruz.

Kontrol

Kullanıcılar KTB’lerinı bilme, düzeltme, bir kopyasını alma ve silme hakkına sahiptir.

 

Hassas Kişisel Bilgilerin Kullanımını Sınırlama Hakkı:

Kullanıcılar, gizlilik ayarlarına, izne ve geçerli yasalara tabi olarak hassas verilerin belirli faaliyetler için kullanımını veya ifşasını sınırlandırabilir.

Son Değişiklikler

CCPA'da 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan ve kişiselleştirilmiş reklamcılık için "paylaşımı" düzeltme ve devre dışı bırakma hakkı da dahil olmak üzere yapılan değişiklikler belirtilmiştir. Kişisel bilgileri satmıyoruz ve hassas verileri izinsiz olarak veya yasaların izin verdiği şekilde kullanmıyor veya ifşa etmiyoruz.

Kaliforniya Çevrimiçi Koruma Yasası (CalOPPA) kapsamında "Do Not Track" Sinyalleri

Do Not Track'i desteklemiyoruz. Do Not Track özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tarayıcı tercihlerini ayarlayın.

İlgili soru ve talepler için:

 • Bu Gizlilik Politikası
 • Gizlilik uygulamalarımız
 • Şikayetler
 • KTB’lerin Kaldırılması
 • Pazarlama iletişimleri aboneliğinden çıkma

E-posta support@ozgecmis.app